Phần mềm quảng cáo Facebook - Zalo

Chúng tôi cung cấp phần mềm giải pháp để có thể nuôi, chăm sóc hàng nghìn tài khoản phục vụ cho công việc bán hàng qua Profile. Phần mềm quảng cáo ZaLo

Với phần mềm Quảng cáo ZaLo trên chúng tôi tin rằng bạn sẽ bán được rất nhiều hàng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp sim, tài khoản ZaLo sẵn để các bạn có thể tự sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo!

Liên hệ: 0974005006 - 0220.661.9999 (Để được tư vấn về dịch vụ)